Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Đường Một Chiều

Đường Một Chiều
Giải thưởng Trung tâm Văn bút Việt Nam, 1974

Đây là một vụ án xảy ra trong tưởng tượng. Cho nên tất cả nhân vật, sự kiện, tình tiết, cũng như thủ tục phiên tòa đều liên hệ quá ít với thực tại. Thành thực xin lỗi các luật gia cùng các bạn đọc giàu trí liên tưởng.

Nguyễn Mộng Giác
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Đường Một Chiều - Chương 1 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3053
Đường Một Chiều - Chương 2 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2973
Đường Một Chiều - Chương 3 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2900
Đường Một Chiều - Chương 4 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2659
Đường Một Chiều - Chương 5 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2540
Đường Một Chiều - Chương 6 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2538
Đường Một Chiều - Chương 7 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2451
Đường Một Chiều - Chương 8 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2550
Đường Một Chiều - Chương 9 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2636