Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
MungXuan MauTuat2

Đường Một Chiều

Đường Một Chiều
Giải thưởng Trung tâm Văn bút Việt Nam, 1974

Đây là một vụ án xảy ra trong tưởng tượng. Cho nên tất cả nhân vật, sự kiện, tình tiết, cũng như thủ tục phiên tòa đều liên hệ quá ít với thực tại. Thành thực xin lỗi các luật gia cùng các bạn đọc giàu trí liên tưởng.

Nguyễn Mộng Giác
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Đường Một Chiều - Chương 1 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3151
Đường Một Chiều - Chương 2 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3071
Đường Một Chiều - Chương 3 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3005
Đường Một Chiều - Chương 4 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2755
Đường Một Chiều - Chương 5 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2618
Đường Một Chiều - Chương 6 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2612
Đường Một Chiều - Chương 7 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2543
Đường Một Chiều - Chương 8 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2630
Đường Một Chiều - Chương 9 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 2702