Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Bài Viết Ngắn

Đường me tháng hạ

Gởi Diệu Chi

Em đưa tay gầy hứng vài lá rụng
Anh nắm tay em hương ấm chuyền cành
Em chợt mỉm cười đôi mắt long lanh
Chính lúc đó, anh bắt đầu nói hết
Nói nỗi xa em, nói buồn cách biệt
Nói mong manh là những cuộc trùng phùng
Nói bập bềnh là những kiếp ly hương
Nói đứt ruột là những điều quyết định

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Tiểu Luận & Tùy Bút
Số bài viết:
22
Phê Bình
Số bài viết:
20