Về

Tưởng nhớ Nhà Văn Võ Phiến (1925-2015)
215103-Vo-Phien-01-4

Ra đi tuổi chẵn năm mươi
Năm mươi tuổi nữa nào nơi ta về
Ngàn năm mây trắng lê thê
(Võ Phiến – Về, 1975)
Ai về Bồ Địch Giếng vuông
Bốn mươi năm đã, ông thường có mơ
Về ăn món mắm cua chua
“Chú Hai Mỹ Hiệp” ngày xưa đã về

29.09.2015

Huỳnh Minh Lệ