Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Cao Thanh Tâm

Tưởng nhớ Thầy Nguyễn Mộng Giác

Thưa thầy.Đã gần năm mươi năm trôi qua em không hề có dịp gặp thầy kể từ ngày rời trường Đồng Khánh để từ giả những tháng ngày yên vui của một thời học sinh.Nghe tin thầy mất sau nhiều năm chống chỏi với cơn bịnh hiểm nghèo em...
   Số lần đọc: