Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Lộc Xuyên – Đặng Quý Địch

Nguyễn Mộng Giác & Tôi

Nguyễn Mộng Giác và tôi có cùng một năm sinh âm lịch là Kỷ Mão, nhưng đối chiếu dương lịch thì tôi sinh ngày 11.12.1939, anh sinh ngày 04.01.1940, tôi lớn hơn anh 24 ngày.Nhà nghiên cứu Đặng Quí ĐịchTrong thời kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), học...
   Số lần đọc: