Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Đinh Cường

Tôi không còn nghe thác đổ sau nhà

từ biệt anh Võ Phiến,Võ Phiến thời ở Qui Nhơn sơn dầu trên gỗ 22 x 28 cm dinhcuong Mai kia ta đi mất Tháng tư cuối vườn hoa tử đằng tím ngát ( Võ Phiến ) Tháng tư hoa tử đằng tím ngát mà trời mới chớm thu lá...

Gởi Thành Tôn thắp thêm giùm tôi cây hương cho Nguyễn Mộng Giác

Khi hay tin Nguyễn Mộng Giác mấtphác thảo đinhcường 7 – 2012 Thành Tôn phone từ Santa Ana nói chiều nay ghé giỗ Nguyễn Mộng Giác chao ơi mới đó mà hai năm cho tôi gởi lời thăm chị Diệu Chi nghe và thắp thêm giùm tôi cây...

Đoạn ghi năm, cùng Thành Tôn ghé thắp nhang cho Nguyễn Mộng Giác

Gặp Thành Tôn là gặp hiền hòa luôn thắp tình yêu sách yêu thơ yêu tình bạn Tôn lái xe chở Thiệp và tôi ghé qua thắp cây nhang cho Nguyễn Mộng Giác vẫn tiếng cười đôi kính cận chị Diệu Chi tiếng cười làm luôn nhớ căn nhà ở đường Strait chị đưa mỗi...

Không định viết rồi cũng phải viết vài hàng khi Giác ra đi

Ra đi thật rồi sau cơn đau dàiNguyễn Mộng Giác người bạn hiền lànhcủa chúng tôi có nụ cười lúm đồng tiềntóc gợn sóng đôi kính cậnnhớ huế nhớ qui nhơn nhớ sàigòngặp nhau ngày xa xưanhớ mùa hè hoa cỏ khô chạy vòng vòngtrên bãi cát trắng bờ...
   Số lần đọc: