Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Mai Kim Ngọc

Dòng nước sâu

Giao tình trên ba thập niên của Giác với tôi bắt đầu bằng chuyện tử sinh và kết cục cũng bằng chuyện sinh tử. Câu chuyện nghe buồn, nhưng thật ra không buồn lại có nét tích cực. Hôm nay tôi sẽ khai triển điều này trong bài văn...

Về Nguyễn Mộng Giác

(Nguyễn Mộng Giác thời viết Mùa Biển Động, 1982-1989) Hơn hai thập niên trước Võ Phiến viết tựa cho tuyển tập truyện ngắn ‘Ngựa Nản Chân Bon' xuất bản lần đầu bởi nhà Văn Nghệ (Cali). Trong 13 trang bài, ông nói đến cái ấm tình dành cho Giác như...
   Số lần đọc: