Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Ngu Yên

Nguyễn Mộng Giác, thức từ giấc mơ

Thứ Hai ngày 9 tháng 7 năm 2012 A short nightwakes me from a dreamthat seemed so long Tôi thật sự muốn viết đôi dòng tưởng nhớ anh Nguyễn Mộng Giác nhưng ngày qua bốn ngày, vẫn không viết được gì. Nhớ rất nhiều chuyện. Nghĩ rất nhiều chuyện. Âm...
   Số lần đọc: