Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nguyễn Thụy Dao Tiên

Ba ơi, chúng con mãi mãi yêu ba

Phát biểu của Cô Nguyễn Thụy Dao Tiên, trưởng nữ của Ông Nguyễn Mộng Giác trong lễ tưởng niệm ngày 8.7.2012.
   Số lần đọc: