Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Quán Như

Thư viết từ Southern Hemisphere

Anh Giác thân, Đêm qua nghe tiếng chim lạ trong khu vườn, tôi bỗng nhớ anh. Tiếng chim lạc lõng giữa tiếng lá xào xạc, trong cơn bão rớt. Lúc đầu, tôi tưởng mình nằm mê. Bởi như anh biết, ở những thành phố lớn như thành phố này, phải...
   Số lần đọc: