Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Võ Chân Cửu

nhà văn và nhịp thở Sài Gòn. Nguyễn Mộng Giác “Đông tàng”

Những triền núi đã bạt xuống để mở rộng phố phường. Còn không, những "bóng trăng khuya nơi đầu non hái củi" ? Lần này về, tôi cũng chỉ ở lại với Quy Nhơn được một đêm, nhưng lòng như vẫn băn khoăn, có lẽ vì tìm không...
   Số lần đọc: