Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Dặm Trùng Dương

Gửi Nguyễn

Tuổi già thêm bệnh suốt thu trường
Nghe bạn bôn đào biệt cố hương
Xin gửi lòng sầu theo bóng nguyệt
Hãi hùng chia xẻ dặm trùng dương.


Vũ Phan Long

Nguồn http://vuphanlong.net.tf
  
Bình luận  
# Thu cảmĐại Lang 14:00 26-12-2012
Bài thứ 25 trong "Bản giao hưởng từ biệt" http://vuphanlong.net.tf

25. THU CẢM
Nhớ N.M.G.
Đây mùa nhung nhớ dậy xôn xao
Tiếng nhạc hè ru tổ ấm nào
Trời nhớ đồi sâu trời xuống thấp
Đất thương trăng quạnh đất lên cao
Lối trông cố quận chòm mây bạc
Chén hẹn hàn ôn đĩa bấc hao
Lòng đã quan san đời viễn cách
Tương phùng đành hẹn giấc chiêm bao !
--- o O o ---
Trả lời
Bình luận