Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Về

Tưởng nhớ Nhà Văn Võ Phiến (1925-2015)
215103-Vo-Phien-01-4

Ra đi tuổi chẵn năm mươi
Năm mươi tuổi nữa nào nơi ta về
Ngàn năm mây trắng lê thê
(Võ Phiến – Về, 1975)
Ai về Bồ Địch Giếng vuông
Bốn mươi năm đã, ông thường có mơ
Về ăn món mắm cua chua
“Chú Hai Mỹ Hiệp” ngày xưa đã về

29.09.2015

Huỳnh Minh Lệ
Bình luận