Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Trang NhàGeneral
General

Danh Sách Tác Phẩm

1. Tác phẩm xuất bản tại miền Nam trước năm 1975: - Nỗi băn khoăn của Kim Dung (tiểu luận, nxb Văn Mới, Sài Gòn 1972) - Bão rớt (tập truyện ngắn, nxb Trí Đăng, Sài Gòn 1973) * - Tiếng chim vườn cũ (truyện dài, nxb Trí Đăng, Sài Gòn 1973) -...

Vài Dòng Tiểu Sử

 - Sinh năm 1940 tại Bình Định, miền Trung Việt Nam. - Học trung học ở trường Cường Để Qui Nhơn, trường Võ Tánh Nha Trang và trường Chu Văn An Sài Gòn (2) - Học một năm ở Đại Học Văn Khoa Sài Gòn rồi ra Huế học Đại học...
   Số lần đọc: