Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Trang NhàSông Côn Mùa LũTài Liệu Tham Khảo
Sông Côn Mùa LũTài Liệu Tham Khảo

Sông Côn Mùa Lũ – Tài Liệu Tham Khảo

1. Hoàng Lê nhất thống chí: Ngô gia văn phái. Hai bản dịch:a. Bản của Ngô Tất Tố. Phong trào văn hóa tái bản, Sài gòn 1969.b. Bản của Nguyễn Đức Vân, Kiều Thu Hoạch. Nhà xuất bản Văn học, Hà nội 1970.2. Tìm hiểu thiên tài quân sự...

Sông Côn Mùa Lũ – Tóm Lược

4-10-1977: Bắt đầu tìm tài liệu24-5-1978: Bắt đầu viết chương I Sông Côn Mùa Lũ1-3-1981: Viết xong chương cuối lúc 10 giờ 25 đêm tại Sài Gòn.TÓM LƯỢCPHẦN I: VỀ AN THÁIChương 1: Năm 1765, sau khi Trương Phúc Loan giết quan nội hữu Trương văn Hạnh, giáo Hiến...
   Số lần đọc: