Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nhớ anh biết bao, anh Nguyễn Mộng Giác!

Đây là đoạn văn của Ông Trần Doãn Nho được đọc trong Lễ Tưởng Niệm Ông Nguyễn Mộng Giác ngày 8.7.2012.

Kính Nhớ Bạn Hiền Nguyễn Mộng Giác

Bài này do Thầy Hà Thúc Hoan viết và đọc trong buổi Lễ Cầu Siêu tại chùa Già Lam ngày 8.7.2012 và được trong tang lễ ngày 8.7.2012.

Điếu từ Giáo Sư, Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác của Cựu Học Sinh LTQN

Đây là điếu văn của Ông Đặng Phú Phong đọc trong Lễ Tưởng Niệm Ông Nguyễn Mộng Giác ngày 8.7.2012.

Điếu văn của Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định

Đọc bởi BS Nguyễn Chí Vỹ trong Tang Lễ Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác, 08.7.2012

Ba ơi, chúng con mãi mãi yêu ba

Phát biểu của Cô Nguyễn Thụy Dao Tiên, trưởng nữ của Ông Nguyễn Mộng Giác trong lễ tưởng niệm ngày 8.7.2012.

Từ nay anh an nghỉ nghe Giác

Phát biểu của Bà Nguyễn Khoa Diệu Chi, người bạn đời của Ông Nguyễn Mộng Giác trong lễ tưởng niệm ngày 8.7.2012

Những phát biểu trong Lễ Tưởng Niệm Nguyễn Mộng Giác

Thưa quý vị, tất cả chúng ta vừa có một mất mát lớn, đó là sự vĩnh viễn ra đi của nhà giáo/ nhà văn Nguyễn Mộng Giác, người đã đến với nền giáo dục từ 50 năm, và hiện diện trên văn đàn từ hơn 40 năm qua. Hôm nay chúng ta tập họp tại đây để cùng nhau tưởng nhớ đến những gì mà suốt đời anh Nguyễn Mộng Giác đã để lại cho gia đình, cho học trò, cho bè bạn, cho quê hương, và đặc biệt cho nền văn học của Việt Nam.
   Số lần đọc: