Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Cảm Tạ

Trong niềm biết ơn sâu xa và chân thành, gia đình chúng tôi thành kính cảm tạ: HT. Thích Chơn Thành và Chư Tăng Chùa Liên Hoa, Garden Grove HT. Thích Nguyên Hạnh, Chùa Việt Nam, Houston TT. Thích Như Minh, Chùa Việt Nam, Los Angeles NS. Thích Nữ Như Ngọc, Chùa...
   Số lần đọc: