Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Trang NhàUncategorized
Uncategorized

Hình Ảnh

{loadposition photos}

Sống và viết tại hải ngoại

LTS. Bài này in lần đầu trên tạp chí Việt - số 2,1998. Chủ đề tạp chí Việt nêu ra làm cho tôi tự hỏi: “Mình bắt đầu thực sự ‘sống’ ngoài quê hương từ lúc nào đây?”Trong “Lời cuối cho một bộ trường thiên”, phụ lục của...
   Số lần đọc: