Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Đường Một Chiều

Đường Một Chiều
Giải thưởng Trung tâm Văn bút Việt Nam, 1974

Đây là một vụ án xảy ra trong tưởng tượng. Cho nên tất cả nhân vật, sự kiện, tình tiết, cũng như thủ tục phiên tòa đều liên hệ quá ít với thực tại. Thành thực xin lỗi các luật gia cùng các bạn đọc giàu trí liên tưởng.

Nguyễn Mộng Giác
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Đường Một Chiều - Chương 1 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 4249
Đường Một Chiều - Chương 2 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 4006
Đường Một Chiều - Chương 3 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 4106
Đường Một Chiều - Chương 4 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3608
Đường Một Chiều - Chương 5 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3434
Đường Một Chiều - Chương 6 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3535
Đường Một Chiều - Chương 7 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3517
Đường Một Chiều - Chương 8 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3527
Đường Một Chiều - Chương 9 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3518