Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Đường Một Chiều

Đường Một Chiều
Giải thưởng Trung tâm Văn bút Việt Nam, 1974

Đây là một vụ án xảy ra trong tưởng tượng. Cho nên tất cả nhân vật, sự kiện, tình tiết, cũng như thủ tục phiên tòa đều liên hệ quá ít với thực tại. Thành thực xin lỗi các luật gia cùng các bạn đọc giàu trí liên tưởng.

Nguyễn Mộng Giác
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Đường Một Chiều - Chương 1 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 4541
Đường Một Chiều - Chương 2 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 4655
Đường Một Chiều - Chương 3 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 4399
Đường Một Chiều - Chương 4 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3887
Đường Một Chiều - Chương 5 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3662
Đường Một Chiều - Chương 6 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3803
Đường Một Chiều - Chương 7 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3753
Đường Một Chiều - Chương 8 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3793
Đường Một Chiều - Chương 9 Nguyễn Mộng Giác Lượt xem: 3752