Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Kính viếng Nhà văn Nguyễn Mộng GiácSinh Tây Sơn, học Cố Đô, về Bình Định làm thầy,
lòng khắc khoải thương Tiếng chim vườn cũ.

Chuyển Gia Định, vượt Đông Hải, đến Hoa Kỳ tỵ nạn,    
mắt rã rời tiếc
Ngựa nãn chân bon.
Trần Viết Dũng
2.7.2012

Bình luận