Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ba Của Tôi


Đây là video cho ba của tôi, ông Nguyễn Mộng Giác. Con thương ba nhiều lắm.
Nguyễn Thụy Vũ
Bình luận