Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Lễ cầu siêu cho Thầy Nguyễn Mộng Giác - Chùa Già Lam

Thông báo Về Lễ cầu siêu cho Thầy Nguyễn Mộng Giác.

Gia đình Cô Nguyên Khoa Diệu Thảo (chị của Cô Nguyễn Khoa Diệu Chi), có tổ chức Lễ cầu siêu cho Thầy Nguyễn Mộng Giác vừa qua đời ngày 2/7/2012 tại Westminster, Santa Ana, California, Mỹ.

Kính mời quý cô bác, anh chị em:
là thân hữu của gia đình Thầy Nguyễn Mộng Giác;
là các bạn và học trò của Thầy Nguyễn Mộng Giác,
đến dự Lễ cầu siêu:

Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày Chủ Nhật 8/7/2012
Địa điểm: Chùa Già Lam
496/11 đường Lê Quang Định ,Quận Gò Vấp , Tp.Hồ Chí Minh.

Kính báo
Gia đình Cô Nguyễn Khoa Diệu Thảo
Bình luận