Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Thụy Khuê Giới Thiệu "Mùa Biển Động" trên Đài RFI

11-11-2006 Giới thiệu tập trường thiên Mùa biển động của Nguyễn Mộng Giác (phần 1)

- Giới thiệu tập trường thiên Mùa biển động của Nguyễn Mộng Giác18-11-2006 Những bi kịch lịch sử trong Mùa Biển Động (phần 2)

- Những bi kịch lịch sử trong Mùa Biển Động25-11-2006 Bi kịch 30 tháng tư trong Mùa Biển Động (phần 3)

- Bi kịch 30 tháng tư trong Mùa Biển Độn© Copyright Thụy Khuê

Nguồn: http://thuykhue.free.fr/mucluc/nguyenmonggiac.html
Bình luận